FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Biyoloji

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES Puanı Sayısal olmalıdır.
    ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayınız.
2. İki (2) adet Tavsiye Mektubu gereklidir. *

     * Yüksek Lisans: ODTÜ BIO ve GENE Lisans programlarımız mezunlarından istenmez.

     * Doktora: Referans mektuplarından biri yüksek lisans tez danışmanından olmalıdır.
3. Adayın çalışmak istediği alanı içeren NİYET MEKTUBU gereklidir.
4. Başvuru formundaki "Amaçlanan Araştırma Alanı"nın doldurulması zorunludur.

5. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 70

70

2.50 1, 2, 3, 4
Doktora 70

70

2.50 3.00 1, 2, 3, 4, 5