FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Biyokimya

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES Puanı Sayısal olmalıdır.
    ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayınız
2. İki (2) adet Tavsiye Mektubu gereklidir.
3. Niyet Mektubu gereklidir.

4. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 65

60

2.40 1, 2, 3
Doktora 65

65

2.40 3.00 1, 2, 3, 4