FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Kentsel Tasarım

  ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES puanı sayısal puan olmalıdır.
2. ALES-GRE (eski/yeni) eşdeğerlik tablosuna ulaşablirsiniz.
3. Referans mektubu (2)
4. Niyet mektubu (çevrimiçi formda)
5. Portfolyo (lisans eğitimi boyunca yapılan çalışmaları kapsayan)
6. Mülakat
7. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ya da ilgili alanlarından lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak

 
Yüksek Lisans 70

60

2.5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7