FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Tez Teslimi

 

Tez jurisine girilebilecek son gün akademik takvimde yer almaktadır. Tez jürisine girecek olan öğrencilerin ciltlenmemiş tez kopyası, orjinallik raporu ve jüri atama formu EABD Başkanlıkları tarafından, jüri tarihinden 1 ay önce enstitüye ulaştırılmalıdır. Öğrencilerin bu süreleri dikkate alarak ciltlenmemiş tez kopyalarını ilgili EABD Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Enstitümüze tez kopyası ve jüri atama formu ulaştıktan 10 gün sonra, öğrencilerin format açısından kontrol edilmiş tezlerini enstitüden almaları gerekmektedir. Öğrencilerin ciltlenmemiş kopyayı aldıktan sonra yapmış oldukları değişiklik ve ilavelerden doğabilecek hatalardan enstitümüz sorumlu değildir.

 

NOT: Tez danışmanının jüriden önce ve sonra (düzeltmeler tamamlandıktan sonra) 2 ayrı Orjinallik Raporu hazırlaması ve imzalaması gerekmektedir. Orjinallik raporu için orjinallik oranının yazdığı ilk sayfanın çıktısını almak yeterlidir.

  

Tez jürisine girmiş olan öğrenciler, tez jürisine çıktıkları tarihi takip eden 1 ay içerisinde enstitünün ve jürinin vermiş olduğu düzeltmeleri yapıp, minimum 4 kopya* ciltlenmiş tezi Enstitü'ye getirmelidirler (tezlerdeki imza sayfasında Enstitü Müdürü dışındaki tüm imzalar tamamlanmış olmalıdır).

 

Öğrenciler ciltlenmiş tezlerle birlikte;

 

  • Daha önce tez kopyaları ile birlikte verilmiş olan düzeltme formlarını,
  • Tezin tamamını içeren bir CD'yi ve

 

enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, öğrenci e-posta adreslerine gelen bağlantyı tıklayarak Lisansüstü Eğitimine İlişkin Öğrenci Memnuniyet Anketi'ni de doldurmuş olmaları gerekmektedir.

 

Bunlara ek olarak,

 

 

* 4 tez kopyası; tez danışmanı, kütüphane, bölüm başkanlığı ve öğrencinin kendisi içindir. Ortak danışman olması durumunda minimum 5 kopya olmalıdır. Öğrenciler kendileri için birden fazla tez çoğaltabilirler. Kütüphaneye verilecek olan tez kopyasının en arkasına tez fotokopi izin formu eklenerek ciltlenmelidir.