Lisansüstü programlar enstitümüz tarafından yürütülmektedir. Yüksek lisans programlarıın normal süresi iki yıl; azami süresi ise üç yıldır. Program bitirildiğinde yüksek lisans derecesi alınır. Bazı bölümlerde Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bazı bölümlerde ise ikinci öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı seçenekleri vardır. Doktora programlarının normal süresi 4 yıl; azami süresi ise altı yıldır. Pogram bitirildiğinde doktora derecesi alınır.