FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Endüstri Ürünleri Tasarımı

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

AÇIKLAMALAR

1. ALES eşit ağırlık, GRE sayısal puanı geçerlidir.
2. ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayınız.
3.  İngilizce Yeterlik Sınavı çevrim tablosu için buraya tıklayınız.
4.  İki (2) referans mektubu
5.  Niyet mektubu (Online başvuru formu üzerindedir.)
6. Adaylar özgeçmişlerini mülakata getirirler.
7. %50 ALES + %10 Lisans not ortalaması + %20 (Özgeçmiş + Portfolyo + Mülakat + Referans mektupları) + %5 Niyet mektubu + %15 Yazılı sınav
8.  Herhangi bir lisans derecesine sahip adaylar başvurabilir. Endüstri ürünleri tasarımı derecesine sahip olmayan adayların mülakata portfolyo getirmesi zorunlu değildir.
9.  %50 ALES + %5 Mezun olunan son programın not ortalaması + %20 (Özgeçmiş + Mülakat + Referans mektupları) + %10 Niyet mektubu + %15 Yazılı sınav
10.  %50 ALES + %5 Yüksek lisans not ortalaması + %20 (Özgeçmiş + Mülakat + Referans mektupları) + %25 (Niyet mektubu + Doktora araştırma önerisi)
11. Doktora araştırma önerisi: 2500 kelime, İngilizce. Araştırmanın arka planı, önerilen araştırmanın amaç ve kapsamı, alanyazın taraması, önerilen araştırma yöntemi. Adaylar doktora araştırma önerilerini başvuru dönemi içerisinde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne dijital olarak teslim ederler.

12. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 65

60

2.50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Doktora 75

65

3.00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12
Lisans Sonrası Doktora 75

80

3.00 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9