YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı 'nın 6. Çağrı döneminde aşağıda belirtilen öncelikli alanlar için Fen Bilimleri Enstitüsü'ne (FBE) 29 Ağustos 2019 Perşembe günü mesai bitimine (17:00) kadar başvuru yapılacaktır.

Öncelikli alanlar:

● İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi)

● Mimarlık

● Moleküler Biyoloji ve Genetik (Gen tedavisi ve Genom Çalışmaları)

● Optik, Elektrooptik ve Fotonik

Başvurular elden basılı dokümanlarla yapılacak olup aşağıda listelenen belgeler FBE personeli Ayşegül Karabulut veya Ebru Korkmaz' a (MM 304) teslim edilecektir.

Gerekli belgeler:

● Transkript (Lisans ve Yüksek Lisans)

● ALES Sonuç Belgesi

● Yabancı Dil Sonucu

● Burs programına başvurmak istediğine dair başvurmak istediği alanı belirten ve iletişim bilgilerini içeren (adres, telefon numarası, e-posta) dilekçe

● Çalışma belgesi (İlgili Makama hitaben yazılacak olup işe başlama tarihi belirtilmiş olmalıdır.)

Halen ODTÜ'de doktora öğrencisi olmayan bursiyer adaylarının başvuru yapacakları öncelikli alanla uygun bir tez konusunda çalışmak üzere 2-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında ODTÜ'de doktora başvurusu da yapmaları ve kabul edilmeleri gereklidir. Öncelikli alanla ilgili bir bölüm ve tez konusunda doktora öğrencisi olmayan adayların burs başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışanlar ile halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam eden öğrenciler bu burstan faydalanamayacaktır. Tez aşamasına geçmiş olmak için doktora tez önerisi aşamasını başarı ile tamamlamak gerekmektedir.


Son Güncelleme:
02/08/2019 - 11:56