FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Tez Formatı

 

Juri tarihi 01.01.2013 tarihinden sonra olan öğrencilerimizin tezlerini yazarken;

 

  • Sayfanın iki tarafının kullanılması,
  • Satır aralıklarını 1 (bir) olarak ayarlaması ve
  • Yazı boyutunu 10 (on) olarak ayarlaması

 

gerekmektedir.