FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


ODTÜ Lisansüstü Ödülleri

TEZ ÖDÜLÜ

Tez Ödülü’nün amacı, tez konularının ülkemizin gelişimine, kültür ve düşün dünyasına katkıda bulunmasını sağlamak ve ülkemizin temel bilimde araştırma gücünü ODTÜ olarak artırmaktır.


Yüksek Lisans ve Doktora tezleri aşağıdaki kategorilerde değerlendirilir.

 

a) Ülkenin ekonomik, sosyal ve mekansal gelişmesine katkı sağlayan.    

b) İnsan sağlığı, güvenliği ve refahına katkı sağlayacak yeni bir ürünü ya da metodu deneysel ya da kuramsal olarak geliştiren.                                                    

c) Kültür ve düşün dünyasına katkı sağlayan.                                                     

d) Kuramı uygulama ile bütünleştiren.                         

e) Temel bilimde yurt dışı yayın potansiyeli olan.


15 Eylül 2015 – 15 Eylül 2016 tarihleri arasında  tez savunmasında başarılı bulunmuş olan tezler ödül için başvurabilir.


Başvuru, tez sahibi/tez yöneticisi tarafından ilgili Enstitü’ye yapılır. Başvuru için gerekli belgeler: Tez Ödülü Başvuru Formu, bir adet tez kopyası, ve varsa tezden kaynaklanan yayınlar/bildiriler/patent belgesi.

 

(Tez Ödülü Başvuru Formu, http://fbe.metu.edu.tr/sites/fbe.metu.edu.tr/files/tezod.doc adresinden alınabilir.)

 

Son başvuru tarihi:  31 Mart 2017


 

DERS PERFORMANS ÖDÜLÜ

Ders Performans Ödülü’nün amacı, Lisansüstü eğitimi sırasında dersleri tamamlama sürecini hızlandırmak ve öğrencilerin Genel Not Ortalamasını (GNO) yükseltmektir.


2015-2016 akademik yılı içinde;
a) İkinci dönemini ve 7 dersini bitiren ve her Enstitü Anabilim Dalı içerisinde GNO’su en yüksek olan bir Yüksek Lisans öğrencisine
b) İkinci dönemini ve 7 dersini bitiren ve her Enstitü Anabilim Dalı içerisinde GNO’su en yüksek olan bir Doktora öğrencisine
c) Dördüncü dönemini ve 14 dersini bitiren ve her Enstitü Anabilim Dalı içerisinde GNO’su en yüksek olan bir Lisans Sonrası Doktora öğrencisine verilir.


Bir EABD’deki programlarda, GNO’su aynı olan birden fazla öğrenci olması durumunda, birden fazla öğrenciye ödül verilebilir.

 

Ders Performans Ödülü için öğrencilerin, Performans Ödülü Başvuru Formu’nu doldurup, tez danışmanlarına ve EABD Başkanları’na onaylattıktan sonra transkriptleri ile birlikte ilgili Enstitü’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

 
(Performans Ödülü Başvuru Formu, http://fbe.metu.edu.tr/sites/fbe.metu.edu.tr/files/perfod.doc adresinden alınabilir.)

 

Ödül alan öğrencilerin adları ilgili Enstitüler tarafından duyurulur.


Son başvuru tarihi: 31 Mart 2017