FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

DERECE ODTÜ İYS ALES LİSANS GNO Y. LİSANS GNO AÇIKLAMALAR

 

Açıklamalar

1. ALES puanı sayısal olmalıdır.
2. ALES-GRE dönüşüm tablosu için tıklayınız.
3. İki (2) adet Referans mektubu
4. Niyet Mektubu 

5. 50% ALES + 20% B.S. CGPA + 30% (Akademik Kurul Kararı)

6. 50% ALES + 20% CGPA + 30% (Akademik Kurul Kararı)

7. Lisans genel not ortalaması ve ya Yüksek lisans genel not ortalaması kriterlerindden birini sağlamak yeterli.

8. Doktora programı başvurularında hem lisans hem yüksek lisans not çizelgeleri gereklidir.

 
Yüksek Lisans 70

70

2.70 1, 2, 3, 4, 5
Doktora 70

75

3.00 (or) 3.00 (or) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8