GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES


Orjinallik Raporu

ORJİNALLİK RAPORU

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin intihal başlıklı maddesi aşağıdaki gibidir. Buna göre, tez danışmanlarının lisansüstü öğrencilerine ait tez çalışmaları için, jüri tarihinden önce intihal yazılımı (Turnitin) kullanarak benzerlik oranını gösteren raporu alması gerekmektedir. Bu nedenle, lisansüstü danışmanlık görevi yürüten öğretim üyelerinin BİDB ile iletişime geçerek Turnitin Öğretmen Hesabı talebinde bulunması gerekmektedir.

 

 Not: Hesap edinen öğretim üyeleri, danışmanı oldukları öğrenciler için turnitin hesabı oluşturmalı ve tezlerin öğrenciler tarafından yüklenmesini sağlamalıdır. 

 

 

 

İntihal

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin ilk kez veya tez jürisi tarafından verilen ek süre sonunda jüri önünde savunulabilmesi için,

a) İntihal yazılım programı kullanılarak benzerlik endeksini gösteren raporun tez danışmanı tarafından alınması,

b) Tezdeki benzerlik oranının ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği azami benzerlik endeksinin altında olması,

c) Tez danışmanı tarafından onaylanmış raporun tezle birlikte ilgili jüri üyelerine dağıtılması, gerekir.

(2) Tez çalışması tamamlandıktan sonra,

a) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin son haline ilişkin intihal raporunun danışman tarafından alınması ve onaylanması,

b) Tezin ciltli kopyaları ile birlikte ilgili EABDB’ye sunulması,

c) İlgili EABDB’nin onayıyla ilgili enstitü müdürlüğüne onay için sunulması, gerekir.

(3) İntihal tespit edilen tezlerde öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında işlem yapılır.

 

 

Intihal Yazılımı (Turnitin)’nın kullanımı hakkında bilgi almak için tıklayınız.