GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES


METU Graduate Awards

 

 

TEZ ÖDÜLÜ 

 

Tez Ödülü’nün amacı, tez konularının ülkemizin gelişimine, kültür ve düşün dünyasına katkıda bulunmasını sağlamak ve ülkemizin temel bilimde araştırma gücünü ODTÜ olarak artırmaktır.

 

15 Eylül 2016 – 15 Eylül 2017 tarihleri arasında tez savunmasında başarılı bulunmuş olan tezler ödül için başvurabilir.

 

Başvuru, tez sahibi/tez yöneticisi tarafından ilgili Enstitü’ye yapılır. Başvuru için gerekli belgeler: Tez Ödülü Başvuru Formu, bir adet tez kopyası, ve varsa tezden kaynaklanan yayınlar/bildiriler/patent belgesi.

 

 (Tez Ödülü Başvuru Formu, http://fbe.metu.edu.tr/thesis-awards adresinden alınabilir.)

 

 Son başvuru tarihi: 06 Nisan 2018DERS PERFORMANS ÖDÜLÜ


2018 yılında verilecek ders performans ödülü için Enstitüler kriterlere uygun öğrencileri belirleyecektir ayrıca başvuru yapmaya gerek yoktur.