GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES


Lisansüstü Başvuruları Eksik Belge Tamamlama

 

 

Enstitümüz lisansüstü programlara 2018 I. Dönemi için başvuru yapıp, submit yapamayanlar veya eksik belgesi olanlar (sistemden form doldurulurken yapılan hatalar dahil),  3-6 Temmuz 2018 tarihleri arasında sistemden submit yapacak ve eksik evraklarını tamamlayabileceklerdir. 6 Temmuz 2018 tarihinden sonra submit yapmaya ve eksik evrak tamamlamaya izin verilmeyecektir.

 

 

Eksik belgeler https://oibs2.metu.edu.tr/Ms_Phd_Applications/ adresi üzerinden sisteme yüklenecektir.

 

 

NOT: Yeni başvuru kabul edilmeyecektir. Sadece önceden yapılan başvurular üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilecektir.