GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES


100/2000 YÖK Doktora Bursları Başvuru Tarihi Güncellendi

 

Gelen talepler doğrultusunda, 100/2000 YÖK Doktora Bursları için son başvuru tarihi 27 Şubat 2017 Saat 17:00 olarak güncellenmiştir. Bilgilerinize

 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla başlatılan 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında Fen Bilimleri Enstitüsü koordinatörlüğünde aşağıda belirtilen alt alanlarda doktora yapacak olan veya tabloda verilen ilgili bölümlerdeki doktora programlarına kayıtlı öğrenciler arasından bursiyerler alınacaktır.

 

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak. 

ç) Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

 

Burslarla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki linkte bulunan yönetmelikte verilmektedir.  http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30090820/Usul_ve_Esaslar.pdf

 

Burslara başvurmak isteyen adayların doktoraya kayıtlı oldukları program ve tez yapmak istedikleri alt alanı belirten ve herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olduklarını beyan eden dilekçelerini, öğrenci belgesi ve transkriptleriyle birlikte 27 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Fen Bilimleri Enstitü sekreteri Nazan Yılmaz’a elden teslim etmeleri gerekmektedir. Geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.